Статистика посещений сайта "Apteka"

icon
ID: 49
Дата регистрации: 31.08.08
Название: Apteka
Адрес: http://apteka.dn.ua
Описание: Распродажа недвижимости аптек
 
Статистика посещерния сайта 'Apteka'
Дата Адрес Клиент
16.01.23 15:04 0 40.69.150.140 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 14:41 0 13.89.201.55 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 14:18 0 20.29.71.62 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 07:40 0 104.208.39.151 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 07:37 0 13.89.231.201 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 06:34 0 40.122.235.209 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 05:40 0 40.86.120.17 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 04:36 0 40.69.160.49 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
16.01.23 02:08 0 40.86.118.20 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
15.01.23 21:03 0 40.77.120.177 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
15.01.23 18:28 0 52.173.145.130 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
15.01.23 10:50 0 13.89.200.212 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
15.01.23 08:57 0 40.122.110.209 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
15.01.23 07:01 0 13.67.184.211 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 19:33 0 104.43.202.189 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 18:22 0 40.69.147.23 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 15:45 0 40.78.150.1 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 13:09 0 40.122.226.128 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 11:25 0 52.165.169.5 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 10:26 0 40.69.130.10 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 07:48 0 13.67.210.138 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 06:15 0 104.43.206.45 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14.01.23 02:47 0 20.29.71.173 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 23:39 0 13.67.187.127 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 19:59 0 40.86.86.244 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 17:57 0 52.173.146.106 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 16:36 0 13.89.223.118 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 16:11 0 13.89.200.80 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 15:18 0 23.99.223.12 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 14:55 0 13.89.245.171 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 12:51 0 40.69.146.224 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 11:14 0 40.122.238.134 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 08:12 0 40.86.83.84 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 05:55 0 40.83.23.211 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 02:11 0 13.89.242.1 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 01:14 0 40.122.239.17 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
13.01.23 00:13 0 52.173.28.94 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
12.01.23 19:17 0 40.69.162.33 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
12.01.23 17:55 0 40.77.97.91 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
12.01.23 08:30 0 40.122.224.146 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
12.01.23 02:37 0 40.83.18.34 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
11.01.23 20:30 0 13.89.225.32 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
11.01.23 14:33 0 13.89.229.113 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
11.01.23 11:57 0 40.86.115.51 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
03.01.23 20:43 0 40.69.168.18 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
03.01.23 16:12 0 52.173.190.122 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
03.01.23 10:19 0 52.173.20.47 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
03.05.17 17:48 0 crawl-66-249-76-87.googlebot.com Googlebot-Image/1.0
01.05.17 14:51 0 40.77.178.102 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
28.04.17 12:17 1 crawl-66-249-76-85.googlebot.com Googlebot-Image/1.0
26.04.17 22:42 0 fetcher10-5.p.mail.ru Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
15.04.17 09:30 3 199.30.228.129 Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.4 Safari/534.34
13.04.17 13:29 0 bear.interdon.net Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Saf
13.04.17 08:41 1 nat-user.lan Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Saf
09.04.17 11:46 0 ip105-90.donsat.tv Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 6.0.1; ru-ru; Redmi Note 3 Build/MMB29M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
19.03.17 17:12 0 34-28-112-92.pool.ukrtel.net Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.19 Safari/537.36
17.03.17 22:50 0 93.79.174.92 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
14.03.17 18:17 0 46.250.12.199.pool.breezein.net Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
06.03.17 10:17 0 dynamic-77-122-250-253.ricona.net.ua Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
24.02.17 18:48 0 94.125.125.254 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
21.02.17 14:27 0 c8.ib83js.me Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
20.02.17 06:14 0 msnbot-157-55-39-55.search.msn.com Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14.02.17 18:41 0 46.174.66.108 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
12.02.17 05:42 0 msnbot-40-77-167-38.search.msn.com Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
06.02.17 17:48 0 broadband-77-37-131-218.moscow.rt.ru Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
03.02.17 12:33 0 broadband-95-84-202-212.moscow.rt.ru Opera/9.80 (Windows NT 5.1; MRA 6.2 (build 7314)) Presto/2.12.388 Version/12.16
01.02.17 12:09 0 204.79.180.205 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
25.01.17 12:34 0 204.79.180.118 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
21.01.17 18:36 0 ip-95-221-239-12.bb.netbynet.ru Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
16.01.17 20:52 0 204.79.180.233 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
09.01.17 19:51 0 204.79.180.66 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
07.01.17 21:48 0 n09-02-05.opera-mini.net/46-133-114-131.dialup.umc.net.ua Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.6.40234/37.9224; U; ru) Presto/2.12.423 Version/12.16
28.12.16 07:07 0 204.79.180.32 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
21.12.16 14:35 0 204.79.180.228 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
15.12.16 19:00 0 website-lade.tulipwide.net Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
15.12.16 08:22 0 204.79.180.94 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
15.12.16 06:55 0 204.79.180.123 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
07.12.16 13:39 0 ip-176-195-117-171.bb.netbynet.ru Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.49
06.12.16 15:48 0 broadband-188-244-46-138.2com.net Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.49
05.12.16 17:59 0 ip-176-195-108-178.bb.netbynet.ru Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.49
03.12.16 23:49 0 128-75-240-75.broadband.corbina.ru Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0
26.11.16 23:59 0 ip-176-195-114-86.bb.netbynet.ru Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
25.11.16 01:47 0 crawl-66-249-76-77.googlebot.com Googlebot-Image/1.0
14.11.16 20:52 22 ns.euromb.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.87 Safari/537.36
15.05.16 13:43 2 crawl-66-249-78-151.googlebot.com Googlebot-Image/1.0
13.03.16 19:31 0 crawl-66-249-75-160.googlebot.com Googlebot-Image/1.0
20.11.15 21:05 1 crawl-66-249-78-165.googlebot.com Googlebot-Image/1.0
05.11.15 20:27 0 host-static-188-237-94-79.moldtelecom.md Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
05.11.15 15:10 0 134-249-138-2-gprs.kyivstar.net Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
04.11.15 05:14 0 179-236-245-182.user.veloxzone.com.br Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
03.11.15 20:57 0 adsl-109-228-l15965.crnagora.net Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
03.11.15 12:48 0 broadband-178-140-51-56.nationalcablenetworks.ru Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.63
02.11.15 17:27 0 190.237.216.67 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
02.11.15 12:39 0 63.98.150.178.triolan.net/172.22.250.211 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
02.11.15 06:52 0 123.pichincha.andinanet.net Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
01.11.15 23:39 0 92.96.199.10 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
01.11.15 23:18 0 99.198.232.218 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
31.10.15 22:42 0 173.240.115.126 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
30.10.15 12:12 0 dsl.49.149.138.31.pldt.net Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
28.10.15 05:42 0 armbandalarga.static.gvt.net.br Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 18 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon