Статистика посещений сайта "Vitino"

icon
ID: 67
Дата регистрации: 27.01.11
Название: Vitino
Адрес: http://vitino.crimea.ua
Описание: Официальный сайт села Витино, Крым
 
Статистика посещерния сайта 'Vitino'
Дата Адрес Клиент
16.11.18 17:01 0 100.184.188.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3613.0 Safari/537.36
15.11.18 18:10 0 18.151.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3612.0 Safari/537.36
15.11.18 13:18 0 131.188.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3612.0 Safari/537.36
15.11.18 05:53 0 62.243.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3611.0 Safari/537.36
15.11.18 03:53 0 218.245.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3611.0 Safari/537.36
15.11.18 03:40 1 68.42.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3611.0 Safari/537.36
14.11.18 23:32 0 144.8.197.104.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3611.0 Safari/537.36
14.11.18 03:50 0 104.108.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3610.0 Safari/537.36
14.11.18 02:55 0 147.125.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3610.0 Safari/537.36
13.11.18 23:06 0 5.48.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3610.0 Safari/537.36
13.11.18 17:57 0 227.34.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3610.0 Safari/537.36
13.11.18 01:14 0 98.74.184.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3609.0 Safari/537.36
12.11.18 21:25 0 183.167.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3609.0 Safari/537.36
12.11.18 17:58 0 60.49.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3609.0 Safari/537.36
12.11.18 07:14 0 245.43.226.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3609.0 Safari/537.36
12.11.18 06:38 0 19.12.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3609.0 Safari/537.36
12.11.18 05:28 0 236.163.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3609.0 Safari/537.36
12.11.18 02:41 0 75.156.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3609.0 Safari/537.36
11.11.18 20:43 0 139.82.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3608.0 Safari/537.36
11.11.18 09:17 0 26.238.225.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3608.0 Safari/537.36
11.11.18 04:32 0 124.188.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3608.0 Safari/537.36
10.11.18 12:43 0 231.78.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3608.0 Safari/537.36
09.11.18 23:38 0 155.234.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3607.0 Safari/537.36
09.11.18 22:04 0 244.213.188.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3571.0 Safari/537.36
08.11.18 17:49 0 13.26.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3606.0 Safari/537.36
08.11.18 12:35 0 108.152.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3571.0 Safari/537.36
08.11.18 00:15 0 100.166.226.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3605.0 Safari/537.36
06.11.18 10:04 0 32.189.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3604.0 Safari/537.36
06.11.18 04:38 0 171.53.225.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3603.0 Safari/537.36
05.11.18 14:12 0 209.244.198.104.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3603.0 Safari/537.36
03.11.18 18:20 0 75.42.225.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3601.0 Safari/537.36
03.11.18 01:03 4 74.125.248.87 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3600.0 Safari/537.36
02.11.18 04:16 0 msnbot-207-46-13-42.search.msn.com Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
01.11.18 18:11 0 45.1.225.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3599.0 Safari/537.36
01.11.18 15:02 0 179.2.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3599.0 Safari/537.36
01.11.18 14:24 0 77.145.225.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3599.0 Safari/537.36
30.10.18 23:52 0 148.25.188.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3597.0 Safari/537.36
30.10.18 19:35 0 52.215.154.104.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3597.0 Safari/537.36
30.10.18 10:27 0 88.113.192.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3597.0 Safari/537.36
29.10.18 12:53 0 248.207.225.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3596.0 Safari/537.36
28.10.18 20:03 0 13.109.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3595.0 Safari/537.36
28.10.18 18:22 0 241.60.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3595.0 Safari/537.36
28.10.18 09:20 0 145.162.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3595.0 Safari/537.36
28.10.18 04:17 0 184.237.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3594.0 Safari/537.36
27.10.18 19:57 0 186.127.188.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3594.0 Safari/537.36
26.10.18 23:38 0 46.37.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3593.0 Safari/537.36
26.10.18 21:44 0 220.208.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3593.0 Safari/537.36
26.10.18 12:33 0 194.2.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3593.0 Safari/537.36
26.10.18 11:22 0 135.181.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3571.0 Safari/537.36
26.10.18 05:13 0 89.110.226.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3592.0 Safari/537.36
26.10.18 00:13 0 40.114.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3592.0 Safari/537.36
25.10.18 14:32 0 233.197.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3592.0 Safari/537.36
25.10.18 09:14 0 86.79.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3592.0 Safari/537.36
25.10.18 06:12 0 12.222.184.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3591.0 Safari/537.36
24.10.18 08:48 0 118.169.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3591.0 Safari/537.36
22.10.18 15:09 0 102.34.184.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3589.0 Safari/537.36
22.10.18 09:22 0 246.5.192.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3589.0 Safari/537.36
21.10.18 19:40 0 129.56.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3588.0 Safari/537.36
20.10.18 22:00 0 190.14.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3571.0 Safari/537.36
20.10.18 14:13 0 175.138.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3587.0 Safari/537.36
18.10.18 14:05 0 150.245.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3585.0 Safari/537.36
18.10.18 00:00 0 42.65.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3584.0 Safari/537.36
17.10.18 05:51 0 guestnat-104-132-0-103.corp.google.com Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3583.0 Mobile Safari/537.36
16.10.18 17:30 4 74.125.248.84 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3583.0 Safari/537.36
15.10.18 18:03 0 167.118.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3582.0 Safari/537.36
14.10.18 22:14 0 74.125.248.85 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3581.0 Safari/537.36
12.10.18 06:42 0 17.150.226.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.0 Safari/537.36
12.10.18 06:13 0 135.112.193.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.0 Safari/537.36
11.10.18 05:49 1 msnbot-207-46-13-87.search.msn.com Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10.10.18 01:31 0 6.129.226.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3576.0 Safari/537.36
09.10.18 17:09 0 248.82.148.146.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3575.0 Safari/537.36
09.10.18 16:15 0 23.208.193.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3575.0 Safari/537.36
09.10.18 15:16 0 154.44.194.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3575.0 Safari/537.36
08.10.18 17:27 0 96.3.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3574.0 Safari/537.36
08.10.18 08:44 0 58.134.154.104.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3574.0 Safari/537.36
07.10.18 09:43 0 msnbot-157-55-39-66.search.msn.com Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
07.10.18 07:39 0 160.167.239.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3572.0 Safari/537.36
05.10.18 18:47 0 11.223.154.104.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3572.0 Safari/537.36
05.10.18 15:36 0 12.167.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3572.0 Safari/537.36
05.10.18 10:48 0 178.232.154.104.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3572.0 Safari/537.36
05.10.18 05:34 0 105.157.251.23.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3571.0 Safari/537.36
04.10.18 21:45 0 97.118.226.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3571.0 Safari/537.36
03.10.18 15:55 0 71.107.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3570.0 Safari/537.36
03.10.18 10:25 0 2.102.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3570.0 Safari/537.36
02.10.18 22:28 0 208.6.184.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3569.0 Safari/537.36
02.10.18 02:41 0 242.8.193.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3568.0 Safari/537.36
30.09.18 14:22 0 243.4.232.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3567.0 Safari/537.36
30.09.18 12:12 0 msnbot-157-55-39-120.search.msn.com Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
28.09.18 20:47 0 72.190.193.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3565.0 Safari/537.36
27.09.18 05:41 0 210.47.225.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3563.0 Safari/537.36
27.09.18 01:58 0 119.129.192.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3563.0 Safari/537.36
27.09.18 01:35 0 165.228.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3563.0 Safari/537.36
25.09.18 18:39 0 78.58.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3562.0 Safari/537.36
24.09.18 18:54 0 171.207.202.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3560.0 Safari/537.36
24.09.18 09:16 0 94.57.224.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3560.0 Safari/537.36
24.09.18 06:32 0 205.130.188.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; GCE x86 phone) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3560.0 Safari/537.36
24.09.18 05:32 0 112.240.184.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3560.0 Safari/537.36
23.09.18 04:02 0 129.49.238.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3560.0 Safari/537.36
23.09.18 00:32 0 msnbot-157-55-39-56.search.msn.com Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
22.09.18 14:05 0 139.76.188.35.bc.googleusercontent.com Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3560.0 Safari/537.36
icon
Облачность:снег снег
Темп. днем:0..2 °C
Темп. ночью:-4..-2 °C
Давление:754 мм
Влажность:59 %
Ветер:СВ, 3 м/с
icon
USDusd27,75(-0,01929)
RUBrub0,42(+0,00364)
EUReur31,49(+0,09199)
icon
Сб. 17 Ноябрь 2018
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon